050 512 0510 mika.niikko@gmail.com

Ikääntyvien kansalaisten hyvinvointi on turvattava

 

  • Sotiemme veteraanit ja maamme rakentaneet ikäihmiset ovat ansainneet arvokkaan vanhuuden. Vanhusten laitos- ja kotihoidon resursseja on lisättävä.
  • Vammaisten tasavertaiset oikeudet on taattava myös YK:n vammaissopimuksen ratifioinnin kautta.
  • Omaishoitajien tuet muutettava verottomaksi, nostettava samalle tasolle koko maassa  ja siirrettävä kunnilta Kelan maksettavaksi.
  • Onnellinen vanhuus on aktiivista vanhuutta. Yksinäisyyttä ehkäistävä, jokaiselle vanhukselle kaveri nuoremmasta.
  • Eläkkeiden indeksikorotukset on tehtävä täysimääräisen ostovoiman turvaamiseksi.
  • Hoitohenkilöstön ja sosiaalityötekijöiden kuormaa on kevennettävä lisäresurssein.
Share This