050 512 0510 mika.niikko@gmail.com

Korjaamo-hanke auttaa nuoria takaisin elämään

Ennen kuin Eduskunnan ovet aukenivat vaaleissa 2011, Mika Niikko toimi kokopäiväisesti nuorisotyössä. Hänen omasta taustastaan oli kummunnut halu auttaa niitä, joita uhkasi putoaminen yhteiskunnan rattaista. Nuorisojärjestö Takaisin elämään ry on Niikon perustama, ja hän on sen entinen toiminnanjohtaja. Palo nuorisotyötä kohtaan – erityisesti syrjäytymisvaarassa olevia ja ongelmien kanssa painiskelevia nuoria – elää vahvasti hänen arjessaan edelleen.

– Kuka ottaa kopin nuorista, jotka syrjäytyessään tuottavat 1,2 miljoonan euron kustannukset yhteiskunnalle? Mika Niikko kysyy.

Syrjäytyneellä nuorella ei ole työtä, opiskelupaikkaa eikä suunnitelmaa juurtua yhteiskuntaan. Heitä on yllättävän paljon, viisi prosenttia 16-29-vuotiaista.

Kolmannen sektorin mahdollisuudet

Mika Niikko tietää, että kolmas sektori toimii hyvin siellä, missä kuntien resurssit loppuvat. Tuo sektori toimii osittain vapaaehtoisvoimin ja mukana on usein henkilöitä, jotka tekevät sitä, mitä tekevät, vahvasti sydämellään. Kolmannella sektorilla on luja, käytännönläheinen ote ja asiantuntijuus, mutta valtionavun suhteen he jäävät kuntia vähemmälle.

– On joukko nuoria, joita ei kiinnosta istua kolmea vuotta koulun penkillä. He tarvitsevat käytännönläheisempää opetusta ja työssä oppimista, Niikko toteaa. Koulutusjärjestelmää tulisi muuttaa.

Mentori opettamaan oppipoikaa ja -tyttöä

Ensimmäisellä ja toisella vaalikaudellaan Mika Niikko on peräänkuuluttanut uusia oppimistyylejä. Tai – itse asiassa kyse on vanhasta tyylistä, joka tulisi valjastaa uudelleen opetuksen käyttöön.

Kyseessä on osatutkinto-opiskelu, jossa nuori opiskelee työn ohessa oppisopimuksen tapaan. Koulutus on tiivis, ja kestää alle vuoden. Se tapahtuu yleensä työpaikalla mentori-kisälli-tyyliin.

Niikon mukaan ammattikoulujen opetusreformi, joka on nyt käynnissä, ei ratkaise koulutusongelmaa, vaikka onkin hyvä asia. Edelleen tarvitaan järjestöjä, joiden opetusmenetelmät ovat innovatiivisia ja menetelmät joustavia.

Yhteisöllisyys ratkaisee paljon

Sitkeästi Mika Niikko ajoi hanketta, johon hän itse uskoi. Syntyi Korjaamo-hanke, jonka tulokset ovat jo nähtävillä.

Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka perustuu matalan kynnyksen työtoimintaan sekä opiskelupolkujen rakentamiseen henkilökohtaisen jaksamisen mukaan. Tarkoituksena on löytää nuorille uusi mahdollisuus tarttua kiinni elämään ja arkirytmiin.

Asunnottomuus on toinen ongelma, jota kunnat eivät ole saaneet ratkaistua. Suuri osa asuntoloista on suunnattu päihdeongelmaisille, ja turvakodit alle 18-vuotiaille. Täysi-ikäiselle päihteettömälle nuorelle ei löydy vaihtoehtoa.

– Ratkaisuna tähän olisi keskus, jonka ytimessä on asuntola. Sinne tulisi päästä heti, samoin kuin koulutukseen. Yhteisöllisyys parantaisi monia nuoria, eikä ainoana apuna toimisi lääkkeet.

Eduskuntakautenaan Mika Niikko on ajanut Suomeen nuorisokeskusverkostoa, mutta hänen mukaansa tarvitaan myös alusta järjestöjen työtä varten.

– Juhlapuheiden aika on ohi, nyt tarvitaan konkreettisia tekoja, joissa kolmas sektori on vahvasti mukana.

Elämä voittaa

MTV-uutiset kertoi 28.4.2018 Kamillasta, jonka elämä oli päättymässä vasta 13-vuotiaana. Hänen nuoruusvuosiaan värittivät asunnottomuus, huumeporukat ja ahdistus. Hänet pelasti Korjaamo-hanke. Kamilla työskentelee hankkeen kautta vapaa-ajan ohjaajana. Työnsä ohessa hän suorittaa lähihoitajan opintoja ja unelmoi työllistymisestä alalle.

Marko Sandroos oli nuori narkomaani, jota Mika Niikko oli auttamassa takaisin elämään huumekoukusta nuorisojärjestönsä kautta.

– Elämässäni aukesi uusi mahdollisuus, vapauduin huumeista ja löysin elämälleni tarkoituksen hengellisen vakaumuksen kautta, Sandroos iloitsee.

Nyt hän on kolmen lapsen isä, ja rakentaa elämäänsä edelleen tuon saman vakaumuksen ja arvojen pohjalle.

Elämä voittaa ja työ menee eteenpäin.